30 May

Kallelse till AGM i GIAB / I...

Kallelse till årsstämma i Green Ideas Group AB (publ)    Kallelse till årsstämma i Green Ideas Group AB (publ). Aktieägarna i Green Ideas Group AB (publ), org.nr 559134-6696, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen de...

Read News Detail
03 Jun

Kallelse till AGM i GIAB / I...

Kallelse till årsstämma i Green Ideas Group AB (publ)    Aktieägarna i Green Ideas Group AB (publ), org.nr 559134-6696, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020, kl. 10.00 på Abelco Investment Group AB’...

Read News Detail
06 Apr

Ny anläggning för att utvinn...

Green Ideas Group etablerer anläggning för att utvinna olja ur plast i Bengtsfors kommun. ...

Read News Detail
14 Oct

Årsredovisning 2019 for Gree...

This content is password protected. To view it please enter your password below: Password: ...

Read News Detail
02 Jun

Kallelse till AGM i GIAB / I...

Kallelse till årsstämma i Green Ideas Group AB (publ)    Aktieägarna i Green Ideas Group AB (publ), org.nr 559134-6696, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020, kl. 14.00 på Abelco Investment Group AB’...

Read News Detail
Abelco Investment Group AB (publ) invests in international Green Ideas Group AB prior to public listing

ABELCO & GREEN IDEAS GROUP

Read More