Hva er pyrolyse?

Hva er pyrolyse?

Ordet pyrolyse kommer fra gresk, hvor pyro betyr «ild» og lysis betyr «å oppløse». Pyrolyseprosessen baserer seg på ulike metoder for termisk nedbrytning ved ulike temperaturer, som kan variere fra 300°C til 900°C. Pyrolyseutvunnet plast kan være kompleks og er ofte vanskelig å gjenbruke til videre bearbeiding. Dette skyldes ofte at pyrolysesystemer bruker svært høye temperaturer, noe som gir lavere kvalitet i sluttproduktet. For å kunne oppnå et sluttprodukt med høy kvalitet, er temperaturen i pyrolysekammeret en kritisk faktor.

Det finnes ennå ikke noe pyrolyseanlegg i drift i Norge.

Halden Plastgjenvinning og Halden kommune ønsker å ta det første skrittet og bli en viktig drivkraft i innføringen av ny teknologi.

I tillegg, hvis 7920 tonn plastavfall omdannes til petrokjemiske produkter ved Rokke avfallsanlegg hvert år, vil det bety en reduksjon i utslipp til atmosfæren på ca. 15444 tonn CO2 ekvivalenter.

Vår teknologi

Vår dokumenterte teknologi benytter lave temperaturer og krever ikke bruk av en katalysator. I prosessen omdannes plasten til olje, gass og sot i en kjemisk og fysisk separasjonsprosess.

Denne teknologien er effektiv og gir en utnyttelsesgrad på 60–90 %, avhengig av kvaliteten på plasten som gjenvinnes.

Disse sluttproduktene kan bearbeides videre til miljøvennlig drivstoff, ny plast eller en rekke ulike petrokjemiske sluttprodukter.

Pyrolyseprosessen er mer robust med hensyn til blandet plast, som ellers normalt brennes, deponeres eller slippes ut i miljøet.

Technology partner

Vår teknologi