Press Releases

Kallelse till AGM i GIAB / Invite to the AGM in GIAB

Kallelse till årsstämma i Green Ideas Group AB (publ) 

 

Kallelse till årsstämma i Green Ideas Group AB (publ). Aktieägarna i Green Ideas Group AB (publ), org.nr 559134-6696, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 juni 2022, kl. 10.00 på Abelco Investment Group AB’ kontor, Nybrogatan 6, 114 34 Stockholm.

 

-> KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GREEN IDEAS GROUP AB (PUBL)

-> FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING VID ÅRSSTÄMMA

-> FULLMAKTSFORMULÄR / PROXY FORM

 

 

Stockholm i mai 2022
Green Ideas Group AB
Styrelsen