Kallelse till AGM i GIAB / Invite to the AGM in GIAB

Kallelse till årsstämma i Green Ideas Group AB (publ)    Kallelse till årsstämma i Green Ideas Group AB (publ). Aktieägarna i Green Ideas Group AB (publ), org.nr 559134-6696, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 juni 2022, kl. 10.00 på Abelco Investment Group AB’ kontor, Nybrogatan 6, 114 34 Stockholm.   -> KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GREEN IDEAS GROUP AB (PUBL) -> FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING VID ÅRSST...

Read Blog Detail

Kallelse till AGM i GIAB / Invite to the AGM in GIAB

Kallelse till årsstämma i Green Ideas Group AB (publ)    Aktieägarna i Green Ideas Group AB (publ), org.nr 559134-6696, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020, kl. 10.00 på Abelco Investment Group AB’s kontor, Birger Jarlsgatan 18, Stockholm.   A. Rätt att delta på stämman m.m.   Anmälan   Den som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Bolaget förda aktieboken p...

Read Blog Detail

Ny anläggning för att utvinna olja ur plast

Green Ideas Group etablerer anläggning för att utvinna olja ur plast i Bengtsfors kommun. ...

Read Blog Detail

COMPANY MILESTONES 2020

This content is password protected. To view it please enter your password below: Password:

Read Blog Detail

Årsredovisning 2019 for Green Ideas Group AB finns bifogat

This content is password protected. To view it please enter your password below: Password:

Read Blog Detail