Kallelse till AGM i GIAB / Invite to the AGM in GIAB

Kallelse till årsstämma i Green Ideas Group AB (publ)    Kallelse till årsstämma i Green Ideas Group AB (publ). Aktieägarna i Green Ideas Group AB (publ), org.nr 559134-6696, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 juni 2...

Read Blog Detail

Kallelse till AGM i GIAB / Invite to the AGM in GIAB

Kallelse till årsstämma i Green Ideas Group AB (publ)    Aktieägarna i Green Ideas Group AB (publ), org.nr 559134-6696, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020, kl. 10.00 på Abelco Investment Group AB’s kontor, B...

Read Blog Detail

Ny anläggning för att utvinna olja ur plast

Green Ideas Group etablerer anläggning för att utvinna olja ur plast i Bengtsfors kommun. ...

Read Blog Detail

COMPANY MILESTONES 2020

This content is password protected. To view it please enter your password below: Password: ...

Read Blog Detail

Årsredovisning 2019 for Green Ideas Group AB finns bifogat

This content is password protected. To view it please enter your password below: Password: ...

Read Blog Detail

Kallelse till AGM i GIAB / Invite to the AGM in GIAB

Kallelse till årsstämma i Green Ideas Group AB (publ)    Aktieägarna i Green Ideas Group AB (publ), org.nr 559134-6696, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020, kl. 14.00 på Abelco Investment Group AB’s kontor, B...

Read Blog Detail

Abelco Investment Group AB (publ) fullföljer planerad tilläggsinvestering i Green Ideas AS

  Styrelsen i Abelco Investment Group AB (publ) har beslutat att fullfölja bolagets rätt att tilläggsinvestera i Green Ideas AS genom förvärv av 6 miljoner aktier vilka betalas genom kvittning och utfärdande av nya aktier i Abelco.   ...

Read Blog Detail

Abelco Investment Group AB (publ) invests in Norwegian Green Ideas AS prior to public listing

Green Ideas AS, (”Green Ideas”) develop, market and sell technology-solutions and services within the market of environmental ecosystems. The company is now facing geographic expansion and is planning public listing in Sweden. The parties hav...

Read Blog Detail